Lagar och regler för elsparkcyklar

Lagar och regler för elsparkcyklar

VAR ÄR DET TILLÅTET ATT ANVÄNDA ELSPARKCYKEL?

För närvarande finns ingen specifik lag som reglerar användningen av elsparkcyklar; de betraktas i huvudsak som vanliga cyklar (se mer detaljerad beskrivning nedan). Det innebär att de är tillåtna att använda både cykelbanor och bilvägar i stadsmiljö. Dock kan olika hyrsparkcyklar ha olika regler. En del har instiftat zoner med låg hastighet där farten kan vara så låg som 5 km/tim. I städer kan det även finnas platser med förbud mot parkering.

PARKERING AV ELSPARKCYKLAR

Generellt sett gäller samma regler som för vanliga cyklar när det kommer till parkering. Det är förbjudet att blockera trafiken eller utgöra hinder för gående. Om en elsparkcykel är felaktigt parkerad kan det leda till en böter på 250 kr. Vid uthyrning av elsparkcyklar skickas böterna till företaget, och det är sedan upp till dem att avgöra om de ska vidarebefordra dem till den person som hyrt cykeln. Det kan vara svårt att bevisa felparkering idag, särskilt eftersom flera företag kräver fotobevis vid parkering. Detta kan dock enkelt undvikas genom att fota något helt annat. Det är också värt att notera att en elsparkcykel, även om den parkerats korrekt, kan välta av olika anledningar. I augusti 2023 genererades över 80 000 kr i böter av parkeringsvakter relaterade till elsparkcyklar.

KRAV PÅ ELSCOOTRAR

För att uppfylla de nödvändiga säkerhetskraven bör elsparkcyklar vara utrustade med:

 • Ringklocka och broms
 • Belysning och reflexer för körning i mörker
 • Förbjudet att skjutsa (500 kr per person i böter)
 • Om elsparkcykeln har en maxhastighet på 20 km/tim, klassas den fortfarande som en vanlig cykel.
 • Barn under 15 år måste enligt lag bära hjälm.

ÄR DET SAMMA REGLER SOM GÄLLER FÖR ALLA ELSPARKCYKLAR?

En elsparkcykel betraktas som en cykel om den har en maxhastighet på 20 km/h och en motor med högst 250 W. Vid hastigheter över 20 km/h och en starkare motor än 250 W gäller andra regler. Nästa kategori är Moped klass II och sedan Moped klass I. För att klassas som moped krävs uppfyllande av tekniska krav, inklusive bromsar. Enkelt uttryckt, om elsparkcykeln når upp till 25 km/h klassas den som Moped klass II. Om den når 40 km/h och har en starkare motor än 250 W klassas den som Moped klass I. För Moped klass I gäller vissa andra regler:

 • Körkort krävs, så kallad AM-behörighet.
 • Fordonet måste vara registrerat.
 • Hjälmtvång.

För Moped klass II krävs ett förarbevis för elsparkcykeln och användning av hjälm. Om din elsparkcykel inte uppfyller kraven för cykel, Moped klass I eller II får den inte användas på allmänna vägar.

SÅ HÄR MYCKET KAN DU BLI BÖTFÄLLD VID POLISKONTROLL

Hur ofta utförs poliskontroller och hur många får böter på en halvtimme? Här är de potentiella bötesbeloppen vid överträdelser:

 • Körning mot rött ljus - 1500 kr.
 • Skjutsning - 500 kr/person.
 • Vuxna som cyklar på otillåten vägbana, t.ex. trottoar, riskerar en bot på 500 kronor.
 • Om du använder ett fordon klassat som Moped klass I, som inte uppfyller kraven (registrering, AM-körkort, hjälm, och maxhastighet 45 km/tim), kan du antingen få 1500 kr i böter eller 30 dagsböter.

Vad är dagsböter?

Dagsböter varierar i storlek. Exempelvis, om du får 30 dagsböter på 100 kr, blir det totalt 3000 kr. Enligt huvudregeln bör en dagsböter motsvara en tusendel av årsinkomsten, med en miniminivå på 50 kr per dag och en maximal nivå på 1000 kr per dag.

Observera: Informationen i denna guide är hämtad från olika källor, inklusive Transportstyrelsen och SvD. Vi på Wheelyshop tar inte ansvar för eventuella faktafel.

Back to blog