Felsökning av felkoder för Xiaomi elsparkcyklar

Felsökning av felkoder för Xiaomi elsparkcyklar

Xiaomi elsparkcyklar är inte bara innovativa och roliga, de är också utrustade med smarta system som ibland kan visa felkoder. Att förstå dessa felkoder är viktigt för att snabbt och effektivt kunna åtgärda eventuella problem med din elsparkcykel. I detta blogginlägg kommer vi att lista några vanliga felkoder för Xiaomi elsparkcyklar och ge dig råd om hur du kan hantera dem.

 

Felkod 10: Felande kommunikation mellan styrkortet och display

Beskrivning: Felkod 10 indikerar ofta en kommunikationsproblematik mellan moderkortet och displayen.

Åtgärd: Kontrollera kabelanslutningen. Många gånger uppstår felkod 10 på grund av en löst ansluten kommunikationskabel mellan moderkortet och displayen.


Felkod 11: Fel fasström A

Beskrivning: Felkod 11 är oftast kopplad till problem med fasström A (blå) och orsakas av fukt och korrosion.

Åtgärd: Inspektera fas A på moderkortet. Om fuktintrång eller korrosion upptäcks, åtgärda dessa problem för att återställa normal funktion.


Felkod 12: Fel fasström B

Beskrivning: Felkod 12 är oftast kopplad till problem med fasström B (brun/svart) och orsakas av fukt och korrosion.

Åtgärd: Inspektera fas B på moderkortet. Om fuktintrång eller korrosion upptäcks, åtgärda dessa problem för att återställa normal funktion.


Felkod 13: Fel fasström C

Beskrivning: Felkod 13 är oftast kopplad till problem med fasström C (gul) och orsakas av fukt och korrosion.

Åtgärd: Inspektera fas C på moderkortet. Om fuktintrång eller korrosion upptäcks, åtgärda dessa problem för att återställa normal funktion.


Felkod 14: Felaktigt gasreglage

Beskrivning: Felkod 14 är oftast kopplad till problem med gasreglaget och dess kabel.

Åtgärd: Kontrollera gasreglaget, displayenheten och kabelanslutningen. Gasreglaget innehåller två magnetpoler som kan behöva justeras om de har separerats på grund av stötar eller skakningar.


Felkod 15: Felaktig bromshantering

Beskrivning: Felkod 15 kan uppstå på grund av problem med bromsreglaget och dess kabel.

Åtgärd: Inspektera bromsreglaget, displayenheten och kabelanslutningen. Bromsreglaget innehåller också två magnetpoler som kan drabbas av skador vid stötar eller korrosion vid vattenkontakt.


Felkod 16: Felaktig MOS batteriladdning

Beskrivning: Felkod 16 indikerar problem med MOS-batteriladdningen.

Åtgärd: Kontrollera moderkortet för eventuella problem med batteriladdningen.


Felkod 17: Felaktig MOS batteriladdning av externt batteri

Beskrivning: Felkod 17 rör problem med MOS-batteriladdningen av ett externt batteri.

Åtgärd: Inspektera moderkortet för problem i samband med det externa batteriet.


Felkod 18: Felaktig framdrivning elmotor

Beskrivning: Felkod 18 tyder på problem med framdrivningselmotorn.

Åtgärd: Kontrollera moderkortet, elmotorn och elkontakterna mellan dessa för eventuella fel.


Felkod 19: Felaktig batterispänning

Beskrivning: Felkod 19 indikerar problem med batterispänningen.

Åtgärd: Inspektera batteriet, moderkortet och elkontakterna mellan dessa för att diagnostisera eventuella problem.


Felkod 20: Felaktig extern batterispänning

Beskrivning: Felkod 20 är relaterad till problem med extern batterispänning.

Åtgärd: Kontrollera externa batteriet, moderkortet och elkontakterna mellan dessa för att identifiera eventuella problem.


Felkod 21: Felaktig batterikommunikation

Beskrivning: Felkod 21 indikerar problem med kommunikationen mellan batteri och moderkort.

Åtgärd: Inspektera batteriet, moderkortet och anslutningen mellan dem för att diagnostisera kommunikationsproblem.


Felkod 22: Felande batterikod

Beskrivning: Felkod 22 tyder på problem med batterikoden.

Åtgärd: I detta fall kan lösningen vara att byta ut batteriet.


Felkod 23: Batteriets standardserienummer

Beskrivning: Felkod 23 är kopplad till batteriets standardserienummer.

Åtgärd: Åtgärda problemet genom att byta ut batteriet.


Felkod 24: Felande spänningstest av systemet

Beskrivning: Felkod 24 indikerar problem med spänningstestet av systemet.

Åtgärd: Inspektera batteriet, moderkortet och kablarnas anslutning för att hitta eventuella problem.


Felkod 25: Felande kommunikation mellan display och motor

Beskrivning: Felkod 25 indikerar problem med kommunikationen mellan displayen och motorn.

Åtgärd: Kontrollera kommunikationskabeln mellan displayen och motorn för eventuella fel eller kopplingsproblem.


Felkod 26: Fel vid sparande till ”flashminnet”

Beskrivning: Felkod 26 tyder på problem med att spara i "flashminnet".

Åtgärd: Diagnostisera och åtgärda eventuella problem med moderkortet som påverkar lagringen i flashminnet.


Felkod 27: Felande moderkort

Beskrivning: Felkod 27 indikerar ett problem med moderkortet.

Åtgärd: Försök återinstallera firmware eller överväg att byta ut moderkortet om problemet kvarstår.


Felkod 28: Kortslutning av motorstyrning MOS övre-brygga

Beskrivning: Felkod 28 rör kortslutning i motorstyrningens MOS övre brygga.

Åtgärd: Byt ut moderkortet för att åtgärda detta problem.


Felkod 29: Kortslutning av motorstyrning MOS nedre-brygga

Beskrivning: Felkod 29 indikerar kortslutning i motorstyrningens MOS nedre brygga.

Åtgärd: Byt ut moderkortet för att lösa detta problem.


Felkod 35: Felaktigt serienummer för enheten

Beskrivning: Felkod 35 är kopplad till ett felaktigt serienummer för enheten.

Åtgärd: Identifiera moderkortet med scooterns serienummer (till exempel Essential/1S/Pro2 kan använda Xiaoflasher-appen för att parkoppla serienumret).


Felkod 39: Felaktig temperatur från batterisensorn

Beskrivning: Felkod 39 tyder på felaktig temperatur från batterisensorn.

Åtgärd: Byt ut batteriet eller reparera Battery Management System (BMS).


Felkod 40: Felaktig temperatur från moderkortet

Beskrivning: Felkod 40 är kopplad till felaktig temperatur från moderkortet.

Åtgärd: Kontrollera moderkortet. Det kan vara nödvändigt att byta ut moderkortet om problemet inte kan lösas.


Felkod 41: Felande temperatur på externt batteri

Beskrivning: Felkod 41 indikerar problem med temperaturen på det externa batteriet.

Åtgärd: Byt ut det externa batteriet för att åtgärda problemet.


Felkod 42: Felande kommunikation med externt batteri

Beskrivning: Felkod 42 tyder på problem med kommunikationen med det externa batteriet.

Åtgärd: Kontrollera det externa batteriet, moderkortet och anslutningarna för eventuella fel.


Felkod 43: Felkod för externt batteri

Beskrivning: Felkod 43 är kopplad till ett problem med det externa batteriet.

Åtgärd: Byt ut det externa batteriet om problemet kvarstår.


Felkod 44: Externt batteri har enhetens ursprungliga serienummer

Beskrivning: Felkod 44 tyder på att det externa batteriet har enhetens ursprungliga serienummer.

Åtgärd: Byt ut det externa batteriet för att åtgärda detta problem.


Felkod 45: Felkod batteri

Beskrivning: Felkod 45 är kopplad till problem med batteriet.

Åtgärd: Byt ut batteriet om felkod 45 uppstår.


 

Back to blog